1. Δικαιώματα παιδιού: Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού (Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών)

2. Ε.Ε. και παιδί: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της για τη διασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.Πρακτικές προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


3 .Ελληνική πραγματικότητα

α) αστικά δικαιώματα του παιδιού – τι προβλέπει το οικογενειακό δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

β) δράση και ρόλος του συνήγορου του πολίτη και άλλων οργανώσεων που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού.


4. Παιδιά και εκπαίδευση: Δικαίωμα στην εκπαίδευση- δικαιώματα μαθητών-διαδίκτυο- ψυχαγωγία.


5.Παιδιά ΑμεΑ: Δικαιώματα παιδιών με αναπηρίες (σωματικές ή νοητικές) , παιδιών που νοσηλεύονται σε ειδικά ιδρύματα – ορφανοτροφεία…


6. Οικονομία και παιδί :Παιδική εργασία, δικαιώματα παιδιών οικονομικών μεταναστών, οικονομική κρίση και τα δικαιώματα των παιδιών.


7. Εκμετάλευση παιδιων :Απαγωγές παιδιών – εμπόριο οργάνων- παιδική πορνεία….


8. Παιδιά 3ου κόσμου : Τα δικαιώματα των παιδιών του τρίτου κόσμου και των εμπόλεμων περιοχών